UBEZPIECZENIA ROLNE

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC (ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ) Z TYTUŁU PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Umowa ubezpieczenia OC dotyczy:

odpowiedzialności cywilnej rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, osoby pracującej w tym gospodarstwie za szkody wyrządzone osobom trzecim, do pokrycia których Ubezpieczony zobowiązany jest na podstawie obowiązującego prawa

UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA ROLNEGO (OBOWIĄZKOWE)

Umowa ubezpieczenia dotyczy:

budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych, stodół, kurników i innych znajdujących się w gospodarstwie rolnym

UBEZPIECZENIE MIENIA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Umowa ubezpieczenia mienia dotyczy:

mienia ruchomego (tj. produktów rolnych, zwierząt gospodarskich, maszyn narzędzi, opału, nawozów itp., ruchomości domowych) stanowiącego własność lub znajdującego się w posiadaniu Ubezpieczonego oraz mieszkających i zameldowanych z nim osób bliskich. 

Umowę ubezpieczenia mienia zawieramy we wszystkich naszych biurach – w Będzinie, Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu.

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą ubezpieczenia firm.

ubezpieczenie na życie i nieruchomości
Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 14
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 18
Klient 17