UBEZPIECZENIA DOMÓW I MIESZKAŃ

UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW

Umowa ubezpieczenia dotyczy:

lokalu mieszkalnego jako budynku łącznie z jego elementami konstrukcyjnymi, wykończeniowymi, instalacyjnymi i stałymi, domu jednorodzinnego, pomieszczeń przynależnych i garaży, budynków gospodarczych oraz ruchomości domowych (także jako bagaż podróżny).

Ubezpieczone ryzyka:

w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia – szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych (tzn.: pożaru, zalania, deszczu, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, gradu, wybuchu, upadku statku powietrznego, lawiny, trzęsienia ziemi, zapadania się ziemi, osuwania się ziemi), akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami, kradzieży z włamaniem i rabunku, zniszczenia w związku z kradzieżą z włamaniem, dewastacji, a także odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego.

ubezpieczenie na życie i nieruchomości

UBEZPIECZENIE DOMU W BUDOWIE

Umowa ubezpieczenia dotyczy:

domu jednorodzinnego, domu wielorodzinnego, budynku gospodarczego, garażu lub innych budowli (basen, kort) łącznie z ich elementami konstrukcyjnymi, wykończeniowymi, izolacyjnymi, stałymi, będących w trakcie budowy, rozbudowy lub przebudowy, a także ogrodzenia terenu.

Ubezpieczone ryzyka:

szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych (pożaru, deszczu nawalnego, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, gradu, lawiny, wybuchu, upadku pojazdu powietrznego, trzęsienia ziemi, zapadania się ziemi, osuwania sie ziemi), zniszczenia w wyniku akcji ratownicznej związanej z tymi zdarzeniami, a także śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

ochrona i ubezpieczenie mienia

UBEZPIECZENIE DOMU LETNISKOWEGO

Umowa ubezpieczenia dotyczy:

domu letniskowego jako budynku łącznie z jego elementami konstrukcyjnymi, wykończeniowymi, instalacyjnymi i stałymi, budynków gospodarczych i garaży położonych na terenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest dom letniskowy, ruchomości domowych znajdujących się zarówno w domu letniskowym, jak również w budynkach gospodarczych i garażach.

Ubezpieczone ryzyka:

w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia szkody powstałe na skutek pożaru, powodzi, huraganu, akcji ratowniczej, kradzieży z włamaniem i rabunku, zniszczenia w związku z kradzieżą z włamaniem.

Wszystkim zainteresowanym polecamy także ofertę ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia turystycznego i in.

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 14
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 18
Klient 17