Niedługo przywitamy 2021 rok. Wielu z nas ma nadzieję, że placówki oświaty ponownie zostaną otwarte – studenci wrócą na uczelnie, uczniowie i nauczyciele do szkół. Każda placówka powinna, a wręcz zobligowana jest do zakupienia ubezpieczenia, które uchroni podopiecznych przed nieszczęśliwymi wypadkami. O bezpieczeństwo swoich pociech powinni zadbać również rodzice, którzy mogą sami zadbać o zabezpieczenie swojego dziecka na wypadek, gdy ubezpieczenie wykupione przez szkołę okaże się niewystarczające.

Przy wyborze odpowiedniego ubezpieczenia, zarówno placówki oświatowe jak i rodzice powinni zwrócić uwagę na zakres polisy. Wróćmy myślami do czasów szkolnych. Gdzie najczęściej zdarzały się wypadki? Podczas zajęć wychowania fizycznego – na basenie, boisku lub podczas dodatkowych zajęć ze sztuk walki. Dzieci mają to do siebie, że nie zważają na aspekty związane z bezpieczeństwem, a sala gimnastyczna często jest środowiskiem pełnym chaosu.

Kiedy już dojdzie do wypadku, jego skutki mogą być długotrwałe i wiązać się z pobytem w szpitalu, zakupieniem sprzętu medycznego lub niezdolnością do nauki. Wypadek może skutkować czymś o wiele gorszym – zgonem poszkodowanego. Choć nie chcemy myśleć o takim ryzyku, to warto wziąć je również pod uwagę.

Towarzystwem Ubezpieczeniowym – które oferuje ochronę uczniom, ale także studentów – jest Wiener i jego Pakiet Oświata.

Pakiet skierowany jest do placówek oświatowo-wychowawczych, rodziców dzieci uczęszczających do żłobka, przedszkola, szkoły podstawowej i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.

Ochrona ubezpieczeniowa w Pakiecie Oświata jest świadczona na terenie Polski oraz zagranicą przez całą dobę. Zawierana jest na okres 12 miesięcy lub krótszy w przypadku obozów i kolonii – również tymi organizowanymi w ramach ferii zimowych.

Wspomniana ochrona obejmuje zdarzenia powstałe:

– podczas zajęć wychowania fizycznego, odbywających się w ramach planu lekcji lub w szkołach sportowych;

– podczas zajęć organizowanych przez daną placówkę oświatową w ramach SKS (Szkolny Klub Sportowy) i UKS (Uczniowski Klub Sportowy);

– podczas uprawiania sportu podczas pozaszkolnych klubów sportowych i organizacji, lecz także podczas zgrupowań i zawodów;

– podczas uprawiania sportów walki: jujitsu, judo, karate, zapasy, aikido, taekwondo, kung fu, tai chi, capoeira, iaido, kendo, kyudo.

Ubezpieczenie obejmuje świadczenia:

 • Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu;
 • Dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci w wysokości 100%, jeśli śmierć nastąpiła wskutek wypadku na terenie placówki oświaty;
 • Świadczenia edukacyjne z tytułu niezdolności do nauki;
 • Zwrot kosztów za zakup środków pomocniczych (kortezy, protezy, okulary, aparaty słuchowe)

Zakres powyższego ubezpieczenia można poszerzyć o wypłatę świadczeń:

 1. Koszty leczenia
 2. Świadczenie szpitalne
 3. Świadczenie z tytułu śmierci jednego lub obojga rodziców
 4. Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego
 5. Z tytułu poważnego zachorowania
 6. Z tytułu śmierci ubezpieczonego z powodu choroby nowotworowej złośliwej
 7. Zadośćuczynienia za ból doznany wskutek wypadku
 8. Ubezpieczenie OC placówki oświaty
 9. Ubezpieczenie OC pracownika pedagogicznego
 10. Ubezpieczenie OC dyrektora placówki

Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana zakupieniem Pakietu Oświata Towarzystwa Ubezpieczeniowego Wiener, zadzwoń do nas! Z przyjemnością przybliżymy Ci warunki ubezpieczenia i doradzimy na co zwrócić uwagę.

Współpracujemy

Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17