Nie każdy musi lubić zimę w mieście, ale z całą pewnością uwielbiają ją dzieci! Nasze pociechy są zachwycone dużą ilością śniegu, co widać na mniejszych i większych górkach w regionie. Zjeżdżanie na jabłuszkach, sankach, dętkach, workach z sianem zapewnia wiele frajdy najmłodszym, a nawet niektórym rodzicom, którzy wsiadając na sanki pierwszy raz od kilkunastu lat, znów poczuli się dziećmi. Jednak to właśnie w rękach rodziców leży bezpieczeństwo dzieci.

Trzeba pamiętać, że na ubitym śniegu ciężko jest manewrować sankami, a tłum na „stoku” oraz liczne przeszkody – drzewa, krzewy, ławki – sprawiają, że zimowa frajda staje się szczególnie niebezpieczna dla zdrowia, a nawet życia dzieci, co potwierdza wypadek z 16 stycznia 2021 roku w Warszawie, kiedy to 12-letni chłopiec podczas zjeżdżania na sankach, uderzył z dużą prędkością w ławkę – pomimo długiej reanimacji, chłopiec zmarł od doznanych obrażeń głowy.  

Ryzyko na zaśnieżonej górce może przybrać wiele postaci. Możemy się zwyczajnie poślizgnąć, być potrąceni przez osoby trzecie, uderzyć sankami w przeszkodę, przejechać komuś po ręce lub nodze – wszystkie te wypadki najczęściej kończą się urazami głowy, złamaniami kończyn lub wstrząśnieniem mózgu i hospitalizacją. Dlatego warto zarówno siebie jak i swoje dziecko objąć odpowiednim ubezpieczeniem NNW. Jedną z propozycji odpowiedniej polisy może być Generali z myślą o NNW.

Ze wspomnianym ubezpieczeniem twoje dziecko będzie objęte ochroną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od miejsca gdzie aktualnie przebywa. Polisa ta chroni naszych podopiecznych w przypadku:

– pobytu dziecka w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku, zatrucia pokarmowego, choroby – również COVID-19;
– czasowej niezdolności do nauki;
– pokrycia kosztów rehabilitacji i leczenia;
– wstrząśnienia mózgu;
– zdiagnozowania sepsy;
– pomocy psychologicznej;
– zwrotu kosztów wycieczki szkolnej;
– poważnego zachorowania;
– śmierci rodziców.

Zaletami ubezpieczenia są m.in. możliwość ubezpieczenia dziecka od dnia narodzin do 18. roku życia, a nawet dla uczących się osób do 26. roku życia, kilka wariantów NNW do wyboru, prosty proces likwidacji szkód, odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku wyczynowego uprawiania sportu, wypłata odszkodowania z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu z progresją, a przede wszystkim szeroki zakres ubezpieczenia dziecka, dzięki któremu Twoja pociecha będzie nie tylko objęta ochroną na „stoku”, lecz także będzie jej przysługiwać świadczenie:

– 10 000 zł na wypożyczenie, zakup, naprawę sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych;
– w przypadku pogryzienia przez zwierzęta;
– w przypadku poparzenia lub odmrożenia;
– pokrywające koszty odbudowy stomatologicznej;
– z tytułu uciążliwego leczenia.

(W przypadku studentów również odpowiedzialność cywilna deliktowa z tytułu szkód wyrządzonych w związku z czynnościami życia prywatnego oraz nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk)

Chcesz chronić siebie lub dziecko i chciałbyś wybrać najkorzystniejsze ubezpieczenie? Zadzwoń do nas! Z chęcią pomożemy Ci w wyborze i ewentualnych formalnościach.

Współpracujemy

Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17