Dzisiaj nasze pociechy przywitały nowy rok szkolny! Zarówno dzieciaki jak i my, rodzice, mamy nadzieję, że nauka stacjonarna w szkołach potrwa jak najdłużej. Warto jednak pamiętać, że szkoła to nie tylko wiedza i nowe wyzwania, ale także liczne niebezpieczeństwa, które czyhają na nasze pociechy. Choć szkoły są zobowiązane do zakupu ubezpieczenia, może się ono okazać niewystarczające – a każdy odpowiedzialny rodzic wie, że w przypadku, gdy chodzi o zdrowie i życie naszych dzieci, warto dmuchać na zimne.

Przy wyborze odpowiedniego ubezpieczenia, zarówno placówki oświatowe jak i rodzice powinni zwrócić uwagę na zakres polisy. Wróćmy myślami do czasów szkolnych. Gdzie najczęściej zdarzały się wypadki? Podczas zajęć wychowania fizycznego – na basenie, boisku lub podczas dodatkowych zajęć ze sztuk walki. Dzieci mają to do siebie, że nie zważają na aspekty związane z bezpieczeństwem, a sala gimnastyczna często jest środowiskiem pełnym chaosu.

Kiedy już dojdzie do wypadku, jego skutki mogą być długotrwałe i wiązać się z pobytem w szpitalu, zakupieniem sprzętu medycznego lub niezdolnością do nauki. Wypadek może skutkować czymś o wiele gorszym – zgonem poszkodowanego. Choć nie chcemy myśleć o takim ryzyku, to warto wziąć je również pod uwagę.

 Jednym z Towarzystw Ubezpieczeniowych – które oferuje ochronę uczniom, ale także studentom – jest Wiener i jego Pakiet Oświata, o którym pisaliśmy w poprzednim poście.

Innym wartym uwagi ubezpieczeniem jest Generali, z myślą o NNWPakiet dziecko. Wykupując wspomnianą polisę otrzymujemy ochronę na całym świecie 24h/dobę, 7 dni w tygodniu. Mamy oczywiście do wyboru kilka wariantów ubezpieczenia, jednak cechami, które wyróżniają polisę Generali są:

– Prosty i łatwy proces likwidacji szkód
– Wsparcie finansowe na walkę o zdrowie dziecka
– Odpowiedzialność za zdarzenia, które powstały w wyniku uprawiania wyczynowych dyscyplin sportowych

Oprócz tego polisa w Generali zapewnia:

– Wypłatę odszkodowania za pobyt dziecka w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zatrucia pokarmowego lub choroby – w tym COVID-19.
– W przypadku, gdy nasze dziecko ulegnie wypadkowi i będzie potrzebowało przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, Generali wypłaci nawet do 10 000 zł za wypożyczenie bądź zakup niezbędnego sprzętu.
– Wypłatę świadczenia w przypadku, gdy nasza pociecha zostanie pogryziona przez zwierzęta.
– Pokrycie kosztów odbudowy stomatologicznej
– Wypłatę na wskutek nieszczęśliwego wypadku (zwichnięcie, skręcenie, złamanie, odmrożenie, oparzenie skóry, wstrząśnienie mózgu).
– Dodatkowe świadczenia, gdy nasze dziecko będzie czasowo niezdolne do nauki w szkole.
– Zwrot kosztów wycieczki szkolnej, w której nasze dziecko nie mogło wziąć udział z powodu wypadku lub choroby.
– Zwrot kosztów udzielonej dziecku pomocy psychiatrycznej lub psychologicznej po traumatycznym przeżyciu.

Polisa dziecko jest dostępna już od 37 złotych rocznie!

Jeśli chcesz poznać warianty ubezpieczenia lub po prostu zakupić dopasowaną do Twoich potrzeb polisę, zadzwoń do naszego konsultanta lub odwiedź jedno z naszych biur, a my pomożemy Ci w wyborze i załatwieniu wszelkich formalności.

Współpracujemy

Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17