GWARANCJE KONCESYJNE

Umowa o udzielenie gwarancji dotyczy:

  • udzielenia przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe – na wniosek Wnioskodawcy (podmiotu prowadzącego działalność wymagającą koncesji lub zezwolenia i zobowiązanego do przedstawienia zabezpieczenia z tego tytułu) – ubezpieczeniowej gwarancji koncesyjnej na rzecz Beneficjenta (organu udzielającego koncesji/zezwolenia lub osoby uprawnionej do zgłaszania roszczeń z gwarancji).

Zobowiązania zabezpieczone gwarancją:
zabezpieczenie wymagane przepisami prawa w związku z charakterem działalności Wnioskodawcy wymagającej specjalnych zezwoleń/koncesji.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17