Wypadki niestety chodzą po ludziach. Do niedawna kwestią sporną była wypłata odszkodowania z tytułu nieodpłatnej opieki, jaką nad poszkodowanym w wypadku sprawowała osoba bliska. Głos w sprawie zabrał Sąd Najwyższy, który wziął stronę osób poszkodowanych.

Sąd Najwyższy uznał, że “poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się na podstawie art. 444 par. 1 k.c. odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie” – uchwała z 22 lipca 2020 roku.

Innymi słowy, jeśli ulegliśmy wypadkowi, należy nam się odszkodowanie nie tylko za odpłatną, specjalistyczną opiekę po wypadku, ale także w sytuacji, gdy tę opiekę sprawuje bliska nam osoba – nawet jeśli nie ponosimy na nią wydatków.

Sąd Najwyższy opowiedział się za osobami, których nie stać na wynajęcie opiekuna, stwierdzając że korzystanie z opieki nieodpłatnej nie powinno prowadzić do umniejszenia zakresu zobowiązania odszkodowawczego sprawcy wypadku/szkody.

Podsumowując, jeżeli doznamy uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku z czyjejś winy, mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie nawet, gdy opiekę nad nami będzie sprawować siostra, brat lub inna spokrewniona/spowinowacona z nami osoba, a wysokość tego odszkodowania powinna uwzględniać średnie stawki rynkowe za wykonywanie tego typu usług.

Jeśli chcesz ubezpieczyć swoje zdrowie lub życie, skontaktuj się z naszym konsultantem, który pomoże Ci dobrać najodpowiedniejsze i najkorzystniejsze finansowo ubezpieczenie. Zapraszamy również do naszych biur w Dąbrowie Górniczej, Będzinie i Sosnowcu.

Współpracujemy

Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17