Ubezpieczenia komunikacyjne

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH (obowiązkowe)

Umowa ubezpieczenia dotyczy:

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ruchem tych pojazdów.

Ubezpieczone ryzyka:

odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu za szkody wyrządzone ruchem tego pojazdu, którego następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu uważa się również szkodę powstałą:

 1. przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu,
 2. bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu,
 3. podczas postoju lub naprawy pojazdu lub naprawy pojazdu na trasie jazdy,
 4. podczas garażowania.
ubezpieczenie na życie i nieruchomości

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY SPOWODOWANE RUCHEM TYCH POJAZDÓW POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Umowa ubezpieczenia dotyczy:

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczone ryzyka:
odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone ruchem tych pojazdów w zakresie określonym przepisami kraju, na terenie którego miało miejsce zdarzenie.

 

UBEZPIECZENIE AUTOCASCO

Umowa ubezpieczenia dotyczy:

samochodów osobowych, samochodów osobowo-ciężarowych, przyczep kempingowych, przyczep bagażowych, mikrobusów, autobusów, przyczep autobusowych, trolejbusów, tramwajów, motocykli, motorowerów, samochodów ciężarowych, ciągników, przyczep, naczep ciężarowych i specjalnych, ciągników siodłowych i balastowych oraz samochodów specjalnych wraz z wyposażeniem.

Ubezpieczone ryzyka:

powstałe na terytorium Polski lub poza jej granicami uszkodzenia pojazdu oraz jego wyposażenia na skutek:

 1. nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami lub zwierzętami,
 2. powodzi, zatopienia, huraganu lub działania innych sił przyrody,
 3. działania czynnika termicznego lub chemicznego,
 4. działania osób trzecich,
 5. użycia pojazdu w związku z przewozem osób, którym ma być udzielona pomoc lekarska,
 6. pożaru i wybuchu,
 7. utrata pojazdu na skutek kradzieży.

Ubezpieczenie domów i mieszkań

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17