Rolne ubezpieczenia – Będzin, Dąbrowa, Sosnowiec

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC (ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ) Z TYTUŁU PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Każdy właściciel gospodarstwa rolnego powinien zadbać o odpowiedni zakres ochrony ubezpieczeniowej. Warto pomyśleć nie tylko o obowiązkowej polisie (tj. ubezpieczenie OC z tytułu działalności rolniczej), ale również o dodatkowych polisach.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rolnik zobligowany jest do wykupienia ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności rolniczej. Polisa pozwala na przejęcie przez Ubezpieczyciela finansowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim.

 

Ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenia budynków stanowiących część gospodarstwa rolnego ma charakter obowiązkowy. Swoim zakresem obejmuje mieszkania, budynki gospodarcze, stodoły, kurniki oraz inne obiekty na terenie gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenia mienia w gospodarstwach rolnych

Rolnicy mogą wykupić ubezpieczenia mienia, rozszerzając tym samym zakres ochrony na:

  • mienie ruchome – produkty rolne, zwierzęta gospodarskie, narzędzia i maszyny, opał, nawóz, ruchomości domowe.

Ubezpieczenia mienia uwzględniają te elementy, które są własnością lub znajdują się w posiadaniu Ubezpieczonego oraz innych osób zameldowanych i zamieszkujących gospodarstwo rolne.

Jeżeli natomiast prowadzą Państwo działalność gospodarczą, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą obejmującą ubezpieczenie firm.

ubezpieczenie na życie i nieruchomości
Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17