Ubezpieczenia domu i mieszkania – Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza

UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW

Ubezpieczenia domu i mieszkania to ubezpieczenia mienia, które pozwalają zabezpieczyć majątek przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Chociaż nie są w stanie im zapobiec, pomagają uchronić się przed finansowymi konsekwencjami sytuacji losowych.

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Umowa ubezpieczenia domów i mieszkań – jako ubezpieczenia mienia – obejmuje lokal mieszkalny (jako budynek) wraz z jego elementami konstrukcji, instalacyjnymi, wykończeniowymi oraz stałymi. Uwzględnia nie tylko mieszkania / domy jednorodzinne, ale również pomieszczenia przynależne, garaże, obiekty gospodarcze oraz ruchomości domowe.

Ubezpieczenia domu i mieszkania – zakres

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach podpisanej umowy zależy od wybranego wariantu polisy. Może uwzględniać szkody powstałe na skutek:

 • działania czynników atmosferycznych i kataklizmów, np. pożaru, zalania, huraganu, uderzenia pioruna, powodzi, upadku statku powietrznego, lawiny, trzęsienia ziemi
 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wyżej wymienionymi zdarzeniami
 • kradzieży z włamaniem i rabunku
 • zniszczenia w związku z dewastacją przy włamaniu.

Ponadto ubezpieczenia domów i mieszkań mogą uwzględniać odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego, tzw. OC w życiu prywatnym.

ubezpieczenie na życie i nieruchomości

UBEZPIECZENIE DOMU W BUDOWIE

Ubezpieczenie mienia nie ogranicza się wyłącznie do budynków już zamieszkałych. Umowa ubezpieczenia domów może uwzględniać również obiekty na etapie budowy. Chodzi w tym przypadku o: domy jednorodzinne, domy wielorodzinne, budynki gospodarcze, garaże lub inne obiekty (np. basen) – wraz z ich elementami konstrukcyjnymi, izolacyjnymi, wykończeniowymi, stałymi.

Ubezpieczenie domu w budowie – zakres

Umowa ubezpieczenia domów w budowie obejmuje szkody powstałe na skutek:

 • zdarzeń losowych, np. pożaru, deszczu nawalnego, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, gradu, lawiny, wybuchu, upadku pojazdu powietrznego, trzęsienia ziemi, zapadania się ziemi, osuwania sie ziemi
 • zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami.

Ponadto polisa obejmuje śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

ochrona i ubezpieczenie mienia

UBEZPIECZENIE DOMU LETNISKOWEGO

Ubezpieczenia mienia uwzględniają również ubezpieczenia domów letniskowych. Umowa dotyczy przede wszystkim domu letniskowego jako budynku łącznie z jego elementami konstrukcyjnymi, wykończeniowymi, instalacyjnymi i stałymi. Ponadto może uwzględniać budynki gospodarcze i garaże położone na terenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest dom letniskowy, ruchomości domowe znajdujące się zarówno w domu letniskowym, jak również w budynkach gospodarczych i garażach.

Ubezpieczenie domu letniskowego – zakres

Umowa ubezpieczenia domów letniskowych swoim zakresem obejmuje szkody powstałe na skutek:

 • pożaru,
 • powodzi
 • huraganu
 • akcji ratowniczej
 • kradzieży z włamaniem i rabunku
 • zniszczenia w związku z kradzieżą z włamaniem.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zależy od wybranego wariantu polisy.

Wszystkim zainteresowanym polecamy również ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia turystyczne i inne.

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17