Ubezpieczenia komunikacyjne: OC i AC – Będzin, Dąbrowa, Sosnowiec

OC i AC to polisy komunikacyjne, które zapewniają ochronę ubezpieczeniową w razie nieoczekiwanych zdarzeń losowych na drodze. W zależności od rodzaju, mają  charakter obowiązkowy lub nieobligatoryjny. REY14 – jako największe Centrum Ubezpieczeń w regionie – oferuje kompleksowe ubezpieczenia komunikacyjne przeznaczone do Klientów indywidualnych z takich miast jak Będzin, Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na terenie RP

OC to obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, którego istotą jest przejęcie przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone poszkodowanym przez kierowcę prowadzącego ubezpieczony pojazd. Umowa ubezpieczenia OC dotyczy odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ubezpieczenie na życie i nieruchomości

Ubezpieczenia OC – zakres

Istotą ubezpieczenia OC jest odpowiedzialność cywilna właściciela auta za szkody wyrządzone ruchem tego pojazdu, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również szkody powstałe:

 • przy wsiadaniu do / wysiadaniu z pojazdu
 • przy załadowywaniu / rozładowywaniu pojazdu
 • podczas garażowania
 • w trakcie postoju
 • podczas naprawy pojazdu w trasie.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych poza granicami RP

Ubezpieczenie OC uwzględnia szkody powstałe poza granicami RP w związku z ruchem pojazdów objętych ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczenia OC – zakres

Istotą tego ubezpieczenia OC jest odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone ruchem tych pojazdów w zakresie określonym przepisami kraju, na terenie którego miało miejsce zdarzenie.

Ubezpieczenie AC – autocasco

AC to nieobowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, które rozszerza zakres ochrony o nieprzewidziane zdarzenia losowe m.in. powstałe z winy kierującego ubezpieczonym pojazdem.

Umowa ubezpieczenia AC dotyczy samochodów osobowych, samochodów osobowo-ciężarowych, przyczep kempingowych, przyczep bagażowych, mikrobusów, autobusów, przyczep autobusowych, trolejbusów, tramwajów, motocykli, motorowerów, samochodów ciężarowych, ciągników, przyczep, naczep ciężarowych i specjalnych, ciągników siodłowych i balastowych oraz samochodów specjalnych wraz z wyposażeniem.

Polisa AC – zakres

Ubezpieczenia AC to polisy, które obejmują uszkodzenia ubezpieczonego pojazdu (lub jego wyposażenia) powstałe na terytorium Polski lub poza jej granicami.

Do uszkodzeń, które swoim zakresem obejmuje AC, zalicza się:

 • nagłe działanie siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami lub zwierzętami
 • działanie czynnika termicznego lub chemicznego
 • działanie osób trzecich
 • użycie pojazdu w związku z przewozem osób, którym ma być udzielona pomoc lekarska
 • pożar i wybuch
 • utratę pojazdu na skutek kradzieży.

Więcej szczegółów dotyczących ubezpieczenia AC można poznać, nawiązując kontakt z największym Centrum Ubezpieczeń w regionie Będzin, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec.

Rekomendujemy również naszą ofertę ubezpieczenia domów i mieszkań.

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17