UBEZPIECZENIA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM (CARGO)

Umowa ubezpieczenia dotyczy transportowanych w obrocie międzynarodowym:

  • towarów handlu zagranicznego,
  • eksponatów targowych i wystawowych,
  • wyrobów artystycznych,
  • rzeczy przesiedlenia.

Uwzględnia także inne ładunki niebędące przedmiotem handlu.

OBJĘTE RODZAJE RYZYKA

Tego rodzaju ubezpieczenia firm transportowych obejmuje powstanie straty lub szkody w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia, której przyczyną może być:

  • pożar lub eksplozja, wyrzucenie na brzeg, wejście na mieliznę, zatonięcie jednostki pływającej
  • zderzenie się jednostek pływających
  • wywrócenie się lub wykolejenie pojazdu lądowego
  • zderzenie się pojazdu z innym obiektem.

Ponadto do ryzyka zalicza się wszelkie inne straty lub szkody odnoszące się do przedmiotu ubezpieczenia. Wyjątek stanowią ryzyka wyłączone instytutowymi klauzulami ładunkowymi (Institute Cargo Clausses).

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17