UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

Ubezpieczenia mienia tego rodzaju dotyczą towarów przewożonych w transporcie krajowym na ryzyko Ubezpieczającego wszystkimi środkami transportu w granicach Polski.

Zobowiązania zabezpieczone gwarancją obejmują powstanie szkód polegających na uszkodzeniu lub utracie mienia na skutek:

  • pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, huraganu i sztormu, deszczu nawalnego, lawiny, zapadania i osuwania się ziemi, upadku przedmiotu na środek transportowy,
  • wypadku, jakiemu uległ środek transportowy,
  • rabunku (rozboju),
  • kradzieży z włamaniem,
  • kradzieży z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu.

Wybierając wariant pełny ubezpieczenia mienia, Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność za szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przewożonego mienia powstałe na skutek jednego lub wielu nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczającego zdarzeń. Wyjątek stanowią szkody wyraźnie zaznaczone w OWU jako wyłączenia odpowiedzialności.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17