UBEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI EKSPORTOWYCH

Umowa ubezpieczenia dotyczy należności podmiotów gospodarczych (polskich eksporterów), powstałych z tytułu sprzedaży towarów lub usług z odroczonym terminem płatności do kontrahentów mających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Tego rodzaju ubezpieczenia finansowe obejmują nieotrzymanie należności (całości lub części) objętej ochroną ubezpieczeniową. Wypłata świadczenia ma miejsce w przypadku faktycznej niewypłacalności kontrahenta zagranicznego lub niewypłacalności stwierdzonej prawnie.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17