UBEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI FAKTORINGOWYCH

Tego rodzaju ubezpieczenie firm dotyczy należności faktorów – nabytych od faktorantów na podstawie umowy faktoringu pełnego – z tytułu sprzedaży towarów lub usług z odroczonym terminem zapłaty do kontrahentów mających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczenia uwzględniają ryzyka związane z nieotrzymaniem przez faktora należności (całości lub części) objętej ochroną. Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaca świadczenie w przypadku faktycznej lub prawnie stwierdzonej niewypłacalności kontrahenta.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17