UBEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI KRAJOWYCH

Tego rodzaju ubezpieczenia firm obejmują należności powstałe z tytułu sprzedaży towarów/usług z odroczonym terminem płatności.

Ubezpieczenie finansowe uwzględnia nieotrzymanie całości lub części należności objętej ochroną ubezpieczeniową. Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaca świadczenie w sytuacji, gdy doszło do faktycznej niewypłacalności kontrahenta lub została ona prawnie stwierdzona.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17