UBEZPIECZENIA OC PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU KRAJOWYM

Umowa ubezpieczenia OC dotyczy odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego, wynikającej z zarobkowego przewozu towarów w ruchu krajowym, działającego w charakterze przewoźnika posiadającego odpowiednie zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, dokonującego przewozów na podstawie listów przewozowych lub innych dokumentów potwierdzających zawarcie umowy o przewóz przy użyciu środków własnych lub podnajętych środków transportu.

OBJĘTE RODZAJE RYZYKA

Tego rodzaju ubezpieczenie firm obejmuje szkody w towarze, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w ramach Prawa Przewozowego.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17