POLISA OC PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM

Tego rodzaju polisa OC dotyczy odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego wynikającej z zarobkowego przewozu towaru w ruchu międzynarodowym działającego w charakterze przewoźnika z tytułu zawartej umowy o przewóz na podstawie listów przewozowych wystawionych wg przepisów Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Towarów (CMR).

OBJĘTE RODZAJE RYZYKA

Polisa OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym uwzględnia szkody w towarze, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w ramach przepisów konwencji CMR.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17