UBEZPIECZENIA OC SPEDYTORA

Tego rodzaju ubezpieczenia OC dotyczą odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego wobec zleceniodawcy, jeżeli dojdzie do niewykonania lub niestarannego wykonania usług spedycyjnych w ramach zawartej umowy.

W zależności od potrzeb i specyfiki prowadzonej działalności, tego rodzaju ubezpieczenie firm można rozszerzyć o dodatkową ochronę wobec osób trzecich.

UBEZPIECZENIA OC SPEDYTORA – RYZYKA

Ubezpieczenia OC obejmują takie czynności jak:

  • składowanie towaru nie dłuższe niż 30 dni,
  • pakowanie i przepakowanie towaru,
  • kontrola ilościowa i wagowa towaru,
  • przygotowanie dokumentów do wysyłki towaru,
  • odprawa celna,
  • załadunek i wyładunek

Ponadto uwzględniają inne czynności związane zwyczajowo ze spedycją, które Ubezpieczający zgłosi Towarzystwu Ubezpieczeniowemu do akceptacji. Warto przy tym podkreślić, że ochrona ubezpieczeniowa działa w okresie, kiedy towar znajduje się w posiadaniu spedytora.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17