UBEZPIECZENIA WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH W TRANSPORCIE KRAJOWYM

Umowa ubezpieczenia o udzielenie gwarancji dotyczy wartości pieniężnych w transporcie krajowym wysyłanych bądź otrzymanych przez Ubezpieczającego, przewożonych  specjalnymi samochodami w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.

Wśród zobowiązań zabezpieczonych gwarancją wymienić można szkody polegające na uszkodzeniu lub utracie wartości pieniężnych na skutek:

  • kataklizmów, np. pożaru, uderzenia pioruna, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, zapadania się ziemi, wybuchu
  • wypadku, jakiemu uległ środek transportu
  • dokonanego rabunku albo próby rabunku.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17