UBEZPIECZENIE AC – AUTOCASCO

AC to nieobowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, które rozszerza zakres ochrony o nieprzewidziane zdarzenia losowe m.in. powstałe z winy kierującego ubezpieczonym pojazdem.

Umowa ubezpieczenia AC dotyczy samochodów osobowych, samochodów osobowo-ciężarowych, przyczep kempingowych, przyczep bagażowych, mikrobusów, autobusów, przyczep autobusowych, trolejbusów, tramwajów, motocykli, motorowerów, samochodów ciężarowych, ciągników, przyczep, naczep ciężarowych i specjalnych, ciągników siodłowych i balastowych oraz samochodów specjalnych wraz z wyposażeniem.

ZAKRES

Ubezpieczenia AC to polisy, które obejmują uszkodzenia ubezpieczonego pojazdu (lub jego wyposażenia) powstałe na terytorium Polski lub poza jej granicami.

Do uszkodzeń, które swoim zakresem obejmuje AC, zalicza się:

  • nagłe działanie siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami lub zwierzętami
  • działanie czynnika termicznego lub chemicznego
  • działanie osób trzecich
  • użycie pojazdu w związku z przewozem osób, którym ma być udzielona pomoc lekarska
  • pożar i wybuch
  • utratę pojazdu na skutek kradzieży.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17