UBEZPIECZENIE BUDOWLANO-MONTAŻOWE

Ubezpieczenie budowlano-montażowe to ubezpieczenie firm, które dotyczy obiektów w czasie budowy lub montażu, sprzętu budowlano-montażowego, zaplecza budowy. Ponadto uwzględnia ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) związane z realizacją kontraktu budowlanego i montażowego.

ZAKRES

Tego rodzaju ubezpieczenie firm swoim zakresem obejmuje:

  • powstanie strat i uszkodzeń przedmiotu ubezpieczenia na skutek m.in.: pożaru, wybuchu, zalania osunięcia się ziemi, zawalenia, wichury, braku doświadczenia, niedbalstwa, błędu ludzkiego, kradzieży z włamaniem i innych wyraźnie nie wyłączonych w OWU
  • odpowiedzialność prawną ubezpieczonych podmiotów za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem robót budowlano-montażowych.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17