UBEZPIECZENIE CUDZOZIEMCÓW W CZASIE ICH PRZEBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Umowa ubezpieczenia cudzoziemców obejmuje zdarzenia, do których doszło podczas pobytu tych osób na terytorium RP.

ZAKRES

Umowa ubezpieczenia cudzoziemców uwzględnia takie ryzyka jak:

  • nieszczęśliwe wypadki, których następstwem jest trwałe uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć, a które zostały wywołane przyczyną zewnętrzną, tj. niezależną od woli Ubezpieczonego
  • koszty leczenia przeprowadzonego w Polsce, któremu został poddany Ubezpieczony w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem
  • koszty transportu medycznego do kraju lub transport zwłok odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17