UBEZPIECZENIE DOMU W BUDOWIE

Ubezpieczenie mienia nie ogranicza się wyłącznie do budynków już zamieszkałych. Umowa ubezpieczenia domów może uwzględniać również obiekty na etapie budowy. Chodzi w tym przypadku o: domy jednorodzinne, domy wielorodzinne, budynki gospodarcze, garaże lub inne obiekty (np. basen) – wraz z ich elementami konstrukcyjnymi, izolacyjnymi, wykończeniowymi, stałymi.

 ZAKRES

Umowa ubezpieczenia domów w budowie obejmuje szkody powstałe na skutek:

  • zdarzeń losowych, np. pożaru, deszczu nawalnego, huraganu, powodzi, uderzenia pioruna, gradu, lawiny, wybuchu, upadku pojazdu powietrznego, trzęsienia ziemi, zapadania się ziemi, osuwania się ziemi;
  • zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami.

Ponadto polisa obejmuje śmierć Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17