UBEZPIECZENIE DOMU LETNISKOWEGO

Ubezpieczenia mienia uwzględniają również ubezpieczenia domów letniskowych. Umowa dotyczy przede wszystkim domu letniskowego jako budynku łącznie z jego elementami konstrukcyjnymi, wykończeniowymi, instalacyjnymi i stałymi. Ponadto może uwzględniać budynki gospodarcze i garaże położone na terenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest dom letniskowy, ruchomości domowe znajdujące się zarówno w domu letniskowym, jak również w budynkach gospodarczych i garażach.

ZAKRES

Umowa ubezpieczenia domów letniskowych swoim zakresem obejmuje szkody powstałe na skutek:

  • pożaru;
  • powodzi;
  • huraganu;
  • akcji ratowniczej;
  • kradzieży z włamaniem i rabunku;
  • zniszczenia w związku z kradzieżą z włamaniem.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zależy od wybranego wariantu polisy.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17