UBEZPIECZENIE DOMÓW I MIESZKAŃ

Ubezpieczenia domu i mieszkania to ubezpieczenia mienia, które pozwalają zabezpieczyć majątek przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Chociaż nie są w stanie im zapobiec, pomagają uchronić się przed finansowymi konsekwencjami sytuacji losowych. Ubezpieczenie obejmuje lokal mieszkalny (jako budynek) wraz z jego elementami konstrukcji, instalacyjnymi, wykończeniowymi oraz stałymi. Uwzględnia nie tylko mieszkania/domy jednorodzinne, ale również pomieszczenia przynależne, garaże, obiekty gospodarcze oraz ruchomości domowe.

ZAKRES

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach podpisanej umowy zależy od wybranego wariantu polisy. Może uwzględniać szkody powstałe na skutek:

  • działania czynników atmosferycznych i kataklizmów, np. pożaru, zalania, huraganu, uderzenia pioruna, powodzi, upadku statku powietrznego, lawiny, trzęsienia ziemi
  • akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wyżej wymienionymi zdarzeniami
  • kradzieży z włamaniem i rabunku
  • zniszczenia w związku z dewastacją przy włamaniu.

Ponadto ubezpieczenia domów i mieszkań mogą uwzględniać odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego, tzw. OC w życiu prywatnym.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17