UBEZPIECZENIE FIRM – GWARANCJE DŁUGU CELNEGO

Umowa o udzielenie gwarancji dotyczy:

  • udzielenia przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe – na wniosek Wnioskodawcy – ubezpieczeniowej gwarancji na rzecz polskich organów celnych.

Zobowiązania zabezpieczone gwarancją:
zapłata długów celnych, podatków, innych opłat w sprawach celnych i odsetek, do uiszczenia których zobowiązany jest Wnioskodawca w myśl ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny i ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17