UBEZPIECZENIE FIRM – GWARANCJE KONTRAKTOWE

Gwarancje kontraktowe to ubezpieczenie finansowe dotyczące udzielenia przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe gwarancji dotyczącej realizacji kontraktu na rzecz Beneficjenta. Udzielenie gwarancji odbywa się na wniosek Wnioskodawcy.

RODZAJE GWARANCJI KONTRAKTOWYCH

W ramach tego rodzaju ubezpieczenia wymienić można takie gwarancje kontraktowe jak:

  • gwarancja przetargowa (wadialna),
  • gwarancja dobrego wykonania,
  • gwarancja zwrotu zaliczki,
  • gwarancja usunięcia wad i usterek (wykonania napraw gwarancyjnych),
  • gwarancja na zabezpieczenie kwot zatrzymanych zgodnie z kontraktem.

Ponadto obejmuje inne gwarancje związane z realizacją kontraktów.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17