UBEZPIECZENIE JACHTÓW

W ramach kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej, właściciele jachtów mogą wykupić odpowiednio dobraną polisę.

Umowa ubezpieczenia jachtów dotyczy:

  • casco jachtów żaglowych, jachtów żaglowo-motorowych, łodzi żaglowych i motorowych używanych lub przeznaczonych do pływania – zarówno po polskich, jak i zagranicznych wodach morskich i akwenach śródlądowych; polisa działa również w czasie postoju w portach, przystaniach, zimowiskach, itp.
  • OC armatora w związku z posiadaniem i eksploatacją jachtu.

ZAKRES

Ubezpieczenia jachtów uwzględniają różne ryzyka – w zależności od rodzaju polisy. I tak:

  • ubezpieczenia casco jachtów uwzględniają: stratę całkowitą lub szkodę częściową, do których doszło w czasie żeglugi, postoju (w portach, przystaniach, dokach, warsztatach), podczas remontów i postoju zimowego, a także stratę całkowitą i szkody częściowe powstałe na skutek kradzieży z włamaniem i rabunku
  • ubezpieczenie OC uwzględnia szkody wyrządzone osobom trzecim (z wyłączeniem pasażerów) w związku z posiadaniem lub eksploatacją jachtu, do których pokrycia armator zobowiązany jest z mocy prawa.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17