UBEZPIECZENIE KONTENERÓW

Umowa ubezpieczenia o udzielenie gwarancji dotyczy kontenerów własnych lub dzierżawionych łącznie ze sprzętem kontenerowym. Uwzględnia również polisę OC z tytułu zdarzeń związanych z eksploatacją kontenerów.

Tego rodzaju ubezpieczenie firm obejmuje następujące zobowiązania zabezpieczone gwarancją:

  • utrata, zniszczenie lub uszkodzenie kontenera i sprzętu kontenerowego powstałe w czasie transportu morskiego, lądowego i wodno-śródlądowego
  • utrata zniszczenie lub uszkodzenie kontenera podczas składowania i przeładunku
  • odpowiedzialność cywilna (OC) za szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, jak również na skutek zniszczenia lub uszkodzenia mienia tych osób.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17