UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD WSZYSTKICH RYZYK

Tego rodzaju polisa to ubezpieczenie firm, które obejmuje maszyny i urządzenia w trakcie eksploatacji, spoczynku lub konserwacji.

OBJĘTE RODZAJE RYZYKA

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk obejmuje nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego zniszczenie, uszkodzenie lub utrata z jakichkolwiek przyczyn z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych. Przykładowe przyczyny szkód objętych ochroną ubezpieczeniową to: ogień i inne zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem, rabunek, niewłaściwa obsługa, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, zwarcia i inne przyczyny elektryczne.

Tego rodzaju ubezpieczenie firm może być modyfikowane w dowolnym zakresie – na życzenie Klienta za pomocą klauzul stanowiących załącznik do OWU.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17