UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

Umowa ubezpieczenia dotyczy:

  1. środki obrotowe: towary, surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, wyroby gotowe, materiały pomocnicze i opakowania, a ponadto zmagazynowane nie będące w użyciu maszyny, aparaty i urządzenia oraz części zapasowe, narzędzia itp.,
  2. mienie (przedmioty) przyjęte od osób trzecich w celu wykonania usługi,
  3. mienie przyjęte od osób trzecich do komisowej sprzedaży,
  4. środki trwałe: urządzenia i wyposażenie, w tym anteny satelitarne, mienie nie ujęte w ewidencji środków trwałych oraz nie podlegające obowiązkowej rejestracji środków transportu wewnętrznego,
  5. wartości pieniężne: gotówka, papiery wartościowe w  postaci czeków wystawionych przez inne podmioty gospodarcze, akcje, obligacje na okaziciela nie dopuszczone do publicznego obrotu, złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne, półszlachetne, syntetyczne, perły, a także platyna i pozostałe metale z grupy platynowców,

OBJĘTE RODZAJE RYZYKA

Ubezpieczenia mienia tego rodzaju obejmują utratę lub ubytek ubezpieczonego mienia z powodu jego przywłaszczenia, zniszczenie lub zaginięcie na skutek kradzieży z włamaniem lub rabunku (dokonywanych lub usiłowanych). Uwzględnia przy tym zniszczenie elementów wyposażenia lokalu i urządzeń zabezpieczających, tzn. ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi, okien, urządzeń do przechowywania wartości pieniężnych oraz systemów alarmowych.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17