UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

Ubezpieczenia mienia tego rodzaju obejmują utratę lub ubytek ubezpieczonego mienia z powodu jego przywłaszczenia, zniszczenie lub zaginięcie na skutek kradzieży z włamaniem lub rabunku (dokonywanych lub usiłowanych). Uwzględnia przy tym zniszczenie elementów wyposażenia lokalu i urządzeń zabezpieczających, tzn. ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi, okien, urządzeń do przechowywania wartości pieniężnych oraz systemów alarmowych.

Podmiotem ubezpieczenia mienia mogą być:

  • środki obrotowe: towary, surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, wyroby gotowe, materiały pomocnicze i opakowania, a ponadto zmagazynowane i nie będące w używaniu maszyny, aparaty i urządzenia oraz części zapasowe, narzędzia itp.,
  • mienie przyjęte od osób trzecich w celu wykonania usługi,
  • mienie przyjęte od sprzedaży komisowej,
  • środki trwałe: maszyny, urządzenia i wyposażenie, w tym anteny satelitarne,
  • wartości pieniężne: gotówka, papiery wartościowe, metale szlachetne i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne, syntetyczne, półszlachetne i wyroby z tych kamieni oraz perły.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17