UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych to ubezpieczenie firm, które dotyczy mienia będącego własnością lub znajdującą się w posiadaniu Ubezpieczającego. Chodzi między innymi o:

  • środki trwałe, tj. budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie – wszystkie rzeczowe składniki majątku obrotowego, mienie przyjęte od osób trzecich w celu wykonania usługi, gotówki, papierów wartościowych, mienia prywatnego pracowników Ubezpieczającego, itp.
  • nakłady inwestycyjne
  • dodatki kosztowe poniesione przez Ubezpieczającego w związku z wystąpieniem szkody.

OBJĘTE RODZAJE RYZYKA

Tego rodzaju ubezpieczenia mienia obejmują szkody powstałe na skutek takiego ryzyka jak np. pożar, uderzenie pioruna, deszcz nawalny, grad, trzęsienie ziemi, lawina, upadek statku powietrznego, powódź.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17