UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Tego rodzaju ubezpieczenia mienia pokrywają szkody powstałe m.in. na skutek uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, deszczu, gradu, powodzi, pożaru, huraganu, osuwania się ziemi, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego.

Podmiot ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Podmiotem ubezpieczenia mienia mogą być:

  • środki trwałe – budynki, budowle, urządzenia i wyposażenie w tym anteny satelitarne;
  • środki obrotowe – towary, surowce, materiał w przerobie, półfabrykaty, wyroby gotowe, opakowania, narzędzia, części zamienne itp.
  • wartości pieniężne – gotówka, papiery wartościowe, metale szlachetne i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne, syntetyczne, półszlachetne i wyroby z tych kamieni oraz perły,
  • mienie przyjęte od osób trzecich celu wykonania usługi,
  • mienie przyjęte od sprzedaży komisowej,
  • mienie prywatne pracowników Ubezpieczającego,
  • nakłady inwestycyjne Ubezpieczającego na remonty kapitalne, adaptacje oraz wykończenie wnętrz.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17