UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

Umową ubezpieczenia objęte jest mienie określone w umowie ubezpieczenia przewożone na ryzyko Ubezpieczającego wyłączeniem przesyłek wartości pieniężnych, dzieł sztuki oraz żywych zwierząt w czasie przewozu samochodem, koleją lub samolotem, dokonywanego w granicach RP, z wyłączeniem przewozów dokonywanych w obrębie jednej nieruchomości, a w szczególności: z budynku do budynku położonego na tym samym gruncie, z lokalu do lokalu położonego w tym samym budynku.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17