UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Tego rodzaju ubezpieczenia mienia obejmują szeroki zakres. Mogą dotyczyć:

1) mienia stanowiącego własność lub znajdującego się w posiadaniu Ubezpieczającego a mianowicie:
– środków trwałych, tj. budynków, budowli, maszyn, urządzeń i wyposażenia,
– środków obrotowych, tj. towarów, surowców, materiałów przerobie, półfabrykatów, wyrobów  gotowych, materiałów pomocniczych, opakowań zmagazynowanych i nie będących w użytkowaniu maszyn, aparatów i urządzeń oraz części zapasowych, narzędzi itp.
– przedmiotów przyjętych od osób trzecich celu wykonania usługi,
– gotówki,
– mienia prywatnego pracowników Ubezpieczającego,
– wyposażenia nie ujętego w ewidencji środków trwałych,
2) nakładów inwestycyjnych na remonty kapitalne i adaptacje oraz na wykończenie wnętrz,
3) dodatkowych kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego w związku ze szkodą.

ZAKRES

Ubezpieczenia mienia tego rodzaju uwzględniają wszystkie ryzyka – z wyjątkiem wyłączeń zawartych w OWU.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17