Ubezpieczenie na życie to zabezpieczenie finansowe wskazanych przez ubezpieczonego osób na wypadek jego śmierci. Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wypadek pogorszenia stanu zdrowia ubezpieczonego zarówno z powodu chorób, jak i nieszczęśliwych wypadków. Wybrane produkty umożliwiają również długoterminowe inwestowanie poprzez dokonywanie regularnych wpłat składek podstawowych.

Ubezpieczenie to charakteryzuje się bardzo szerokim zakresem, dlatego w celu poznania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z naszym doradcą.

<< Powrót do Menu

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17