UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH POZA GRANICAMI RP

Ubezpieczenie OC uwzględnia szkody powstałe poza granicami RP w związku z ruchem pojazdów objętych ochroną ubezpieczeniową tzw. Zielona Karta.

ZAKRES

Istotą tego ubezpieczenia OC jest odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone ruchem tych pojazdów w zakresie określonym przepisami kraju, na terenie którego miało miejsce zdarzenie.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17