UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH NA TERENIE RP

OC to obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne, którego istotą jest przejęcie przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone poszkodowanym przez kierowcę prowadzącego ubezpieczony pojazd. Umowa ubezpieczenia OC dotyczy odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ZAKRES

Istotą ubezpieczenia OC jest odpowiedzialność cywilna właściciela auta za szkody wyrządzone ruchem tego pojazdu, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również szkody powstałe:

  • przy wsiadaniu do / wysiadaniu z pojazdu
  • przy załadowywaniu / rozładowywaniu pojazdu
  • podczas garażowania
  • w trakcie postoju
  • podczas naprawy pojazdu w trasie.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17