UBEZPIECZENIE OC ZA PRODUKT W EKSPORCIE

Ubezpieczenie OC dotyczy odpowiedzialności cywilnej eksportera towarów sprzedawanych za granicą, jak również producenta towarów wysyłanych za granicę przez eksportera oraz zagranicznego sprzedawcy towarów eksportowanych przez Ubezpieczającego.

ZAKRES

Ubezpieczenie OC za produkt w eksporcie obejmuje powstanie szkód i strat wynikających z wadliwości używanych lub konsumowanych towarów sprzedawanych i wysyłanych przez Ubezpieczającego za granicę. Ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność w ramach OC, gdy straty zostały poniesione przez osoby trzecie, tj. śmierć, rozstrój zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia innego niż eksportowany wadliwy produkt, będący przyczyną szkody.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17