UBEZPIECZENIE OC ZA PRODUKT KRAJOWY

Tego rodzaju ubezpieczenie OC związane jest z odpowiedzialnością cywilną Ubezpieczającego w odniesieniu do wprowadzenie do obrotu produktu/grupy produktów określonych w umowie ubezpieczeniowej.

ZAKRES

Polisa związana z OC za produkt krajowy uwzględnia wszelkie szkody poniesione przez osobę trzecią na skutek spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia lub zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy, do pokrycia których Ubezpieczający zobowiązany jest z mocy prawa.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17