UBEZPIECZENIE OC Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LUB POSIADANIA MIENIA

Ubezpieczenie OC dotyczy odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego związanej z prowadzeniem określonej w umowie działalności lub w związku z posiadanym mieniem.

ZAKRES:

Ubezpieczenie OC obejmuje swoim zakresem:

  • szkody poniesione przez osobę trzecią na skutek spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
  • zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Polisa OC uwzględnia zatem wszystkie szkody, do pokrycia których Ubezpieczony zobowiązany jest z mocy prawa.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17