OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC (ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ) Z TYTUŁU PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Każdy właściciel gospodarstwa rolnego powinien zadbać o odpowiedni zakres ochrony ubezpieczeniowej. Warto pomyśleć nie tylko o obowiązkowej polisie (tj. ubezpieczenie OC z tytułu działalności rolniczej), ale również o dodatkowych polisach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rolnik zobligowany jest do wykupienia ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności rolniczej. Polisa pozwala na przejęcie przez Ubezpieczyciela finansowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17