UBEZPIECZENIE OC W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZAWODU

Ubezpieczenie OC dotyczy odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych podjętych w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych lub wykonywanych czynności zawodowych określonych w umowie ubezpieczenia. Ochrona w ramach tego rodzaju polisy OC może zostać rozszerzona o odpowiedzialność cywilną (OC) Ubezpieczającego związaną z wykonaniem zawodu wynikła z tytułu czynu niedozwolonego.

ZAKRES

Ubezpieczenie firmy w zakresie OC uwzględnia powstanie szkody będącej następstwem działań zawodowych Ubezpieczającego.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17