UBEZPIECZENIE OC W ŻYCIU PRYWATNYM

Umowa ubezpieczenia dotyczy:

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym to polisa, której istotą jest przejęcie przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom trzecim. Do przejęcia odpowiedzialności dochodzi, jeżeli Ubezpieczony – w związku z czynnościami w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia – jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego w myśl przepisów prawa.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17