Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Zakres ubezpieczenia OC obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego w razie szkód wyrządzonych osobom trzecim, do których doszło w związku z prowadzeniem działalności lub posiadanym mieniem, a do naprawy których Ubezpieczający jest zobowiązany – w myśl przepisów prawa.

Ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje tylko pozaumowną odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego w stosunku do osób trzecich.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17