UBEZPIECZENIA NNW SPORTOWCÓW ORAZ OSÓB ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ FIZYCZNĄ I SPORTEM

Umowa ubezpieczenia dotyczy wypadków, jakie wydarzyły się podczas:

  • uprawiania sportu, wykonywania czynności związanych z kulturą fizyczną i sportem,
  • w drodze do miejsc uprawiania sportu lub wykonywania czynności związanych z kulturą fizyczną i sportem
  • w drodze powrotnej do miejsca stałego zamieszkania.

Ponadto polisa NNW może uwzględniać ubezpieczenie w życiu prywatnym (OC) – w zależności od zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

ZAKRES

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczeniowego, polisa NNW może mieć zakres

  • podstawowy
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego
  • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów
  • zwrot 10% kosztów naprawy/nabycia protez i środków pomocniczych.

DODATKOWE:

1. zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w kraju i/lub za granicą,

2. zasiłek dzienny w przypadku stwierdzenia i udokumentowania zaświadczenie lekarskim pełnej niezdolności do uprawiania sportu lub wykonywania czynności związanych z kulturą fizyczną i sportem na skutek nieszczęśliwego wypadku,

3. jednorazowe świadczenie w przypadku orzeczenia komisji lekarskiej o całkowitej utracie zdolności do uprawiania dyscypliny sportu wskazanej w umowie ubezpieczenia (jeżeli wypadek wydarzył się w życiu sportowym).

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17