UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

Umowa ubezpieczenia dotyczy sprzętu elektronicznego stacjonarnego lub mobilnego oraz nośników danych i danych na nich zawartych.

OBJĘTE RODZAJE RYZYKA

Tego rodzaju ubezpieczenie firm obejmuje niespodziewane, nieoczekiwane i niezależne od woli Ubezpieczającego szkody. Zalicza się do nich m.in. zniszczenie, uszkodzenie lub utratę z jakichkolwiek przyczyn.

Wśród przykładowych przyczyn szkód objętych ochroną ubezpieczeniową wymienić można m.in. ogień i inne zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem, rabunek, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, zwarcia. Ubezpieczenie nie obejmuje natomiast szkód wyłączonych w OWU.

Zakres ubezpieczenia może być modyfikowany na życzenie Klienta za pomocą klauzul stanowiących załącznik do OWU.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17