UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA

Umową ubezpieczenia objęte są nieuszkodzone szyby i inne przedmioty szklane od potłuczenia, pęknięcia lub innego uszkodzenia, zamontowane lub zainstalowane na stałe, zgodnie z przeznaczeniem, będące urządzeniem lub wyposażeniem budynków oraz lokali, stanowiących własność Ubezpieczającego lub znajdujących się w jego posiadaniu.

Ubezpieczenie może być zawarte pod warunkiem ubezpieczenia mienia od ryzyka kradzieży z włamaniem lub ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17